We hebben geprobeerd onze Algemene Voorwaarden zo duidelijk mogelijk te houden en je alle informatie over jouw online transactie(s) te geven, zodat je het hele proces volledig begrijpt. Het is belangrijk voor ons dat jouw online winkelervaring goed is, dus neem een paar minuten de tijd om verder te lezen. Je moet namelijk bij elke aankoop onze algemene voorwaarden accepteren. Elke verwijzing naar 'jou/je' in dit document betekent jij, dé koper, en elke verwijzing naar 'ons' betekent ons, de leverancier. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. Je dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Jouw bestelling

Als je tijdens jouw bestelling fouten maakt, kun je eventuele invoerfouten corrigeren totdat je de betaling bevestigt. Wanneer je tevreden bent, en alles correct is ingevuld kan je de bestelling plaatsen. Je ontvangt een bestelreferentienummer en details van de producten die je heeft besteld. Je ontvangt dan een e-mail met de titel 'Bestellingserkenning' waarin de ontvangst van jouw bestelling wordt bevestigd. We sturen dan nog een e-mail met de titel 'Bestellingsbevestiging'. Als we je bestelling om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk moeten annuleren, sturen we je een e-mail om je hiervan op de hoogte te stellen.

Als je telefonisch een bestelling hebt geplaatst en je hebt geen e-mailadres, dan geven we je het bestelreferentienummer via de telefoon en sturen we je een kopie van het ontvangstbewijs.

Soms moeten we onze handen omhoog houden en toegeven dat we een fout hebben gemaakt door onbedoeld onjuiste informatie op de site te publiceren (bijvoorbeeld de prijs, beschrijving of beschikbaarheid van een product dat jij hebt besteld). In dit geval is het mogelijk dat we je bestelling op elk moment moeten annuleren, zelfs als je de e-mail met de bestelbevestiging hebt ontvangen. Wij zullen de bestelling volledige terugbetaling.

Prijzen en betalingen

Onze prijzen zijn in euros. De totale kosten van de bestelling bestaat uit de prijs van de producten die je hebt bestelt en de verzendkosten. Je ziet deze allemaal in je winkelmandje voordat je een bestelling plaatst. De betaling wordt in mindering gebracht zodra een bestelling is geplaatst.

Bij het beslissen of we je bestelling accepteren, kunnen we bepaalde informatie over jou gebruiken, inclusief informatie die we hebben ontvangen van onze geaccrediteerde identiteitsverificatiepartner. We kunnen je gegevens bijvoorbeeld doorgeven zodat ze deze kunnen vergelijken met bepaalde openbare en particuliere databases. Dit zal jou en ons helpen beschermen tegen frauduleuze activiteiten.

Als we vaststellen dat een transactie mogelijk frauduleus is, kunnen we onze koerier vragen om de goederen naar ons magazijn te retourneren. We kunnen dan ook jouw bestelling annuleren, ook al heb je de bestellingsbevestigingse-mail ontvangen.

Levering

Goederen worden doorgaans binnen drie werkdagen na het plaatsen van je bestelling verzonden en geleverd. Voor alle goederen moet worden getekend door de persoon die de bestelling heeft geplaatst. Speciale leveringen, tegen een meerprijs, kunnen op telefonisch verzoek worden geregeld.

Ontbrekende, beschadigde of onjuiste bestellingen

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je bestelling compleet is en in onberispelijke staat bij je aankomt. Als je niet al jouw producten in één keer ontvangt, neem dan contact met ons op. Mocht het product onverhoopt defect zijn, volg dan de instructies in de leveringsdocumenten en/of bel ons.

Als het product bij aankomst beschadigd is, neem dan binnen 48 uur telefonisch contact met ons op.

Retourneren/annuleringen en beleid na verkoop

Als je om welke reden dan ook van gedachten verandert en je bestelling na levering wilt retourneren, betalen we je graag terug of ruilen de aankoop, zolang deze ongeopend, ongebruikt en in de originele verpakking zit. Deze optie is beschikbaar tot 14 dagen na levering.

In overeenstemming met de voorschriften voor consumentencontracten (informatie, annulering en extra kosten), accepteren we items terug, zelfs als je de goederen hebt geopend om ze te inspecteren. Je hebt namelijk recht op terugbetaling zolang je ons binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na levering van de goederen op de hoogte stelt van je beslissing om te annuleren. Je kan de goederen onderzoeken zoals je dat in een winkel zou doen, maar om een volledige terugbetaling te krijgen, mag je ze niet gaan gebruiken. De staat van de goederen is 'als nieuw' ende goederen worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde verpakking, samen met eventuele accessoires en gratis geschenken die ermee zijn ontvangen. De messen moeten nog verzegeld zijn in hun originele krimpfolieverpakking.

Om je aankoop te retourneren/annuleren:

Vul ons retourformulier in hier.

Zodra we de goederen hebben ontvangen, zullen we de kosten van het product terugbetalen.

Terugbetalingen worden meestal verwerkt en betaald binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen in ons magazijn.

We kunnen de aankoop niet terugbetalen/annuleren:

Als je het product retourneert zonder aankoopbewijs.
Als het product dat je hebt gekocht gepersonaliseerd is of op bestelling is gemaakt (bijvoorbeeld alle Supra-stofzuigers worden op bestelling gemaakt).

Defecte goederen:

We zullen een reparatie, omruiling of terugbetaling aanbieden als het defect binnen 30 dagen na aankoop (of levering) optreedt. Als de storing van het product optreedt binnen de garantieperiode (normaal 12 maanden vanaf levering), bieden wij je een snelle reparatieservice*. In alle gevallen behouden wij ons het recht voor om het product te inspecteren en de fout te verifiëren.

Voor een terugbetaling of omruiling moet het product "als nieuw" teruggeleverd worden, compleet met alle aangeboden accessoires en gratis geschenken en indien mogelijk met de originele doos en verpakking.

Om een retourzending van defecte goederen te regelen, kan je ons bellen op: (+31) 085 20760 204082 of e-mail op sales@dustarrest.eu. Vervangende goederen worden standaard verzonden.

We dekken geen fouten die zijn veroorzaakt door een ongeval, verwaarlozing, verkeerd gebruik of normale slijtage.

*Vaak worden reparaties uitgevoerd door de eigen reparatieagenten van de fabrikant waarmee we afspraken hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat jouw product wordt gerepareerd door bekwame en gekwalificeerde technici. Als we je doorverwijzen naar een dergelijk reparatiecentrum, kan je er zeker van zijn dat dit alleen in het beste belang is om je weer aan het werk te krijgen. Als je niet tevreden bent met hun service, raden we je aan om ons dat te laten weten.

Bel ons voor alle retouren en after sales service op: (+31) 085 20760 204082of e-mail op sales@dustarrest.eu en wij zullen je helpen.

DIT RETOURBELEID HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. DETAILS VAN JOUW WETTELIJKE RECHTEN ZIJN BESCHIKBAAR VIA HANDELSNORMEN OF CITIZENS ADVICE- CONSUMENTENSERVICE.

Betrouwbaarheid

Je zal ons, en onze ondergeschikten en agenten, schadeloos stellen en vrijwaren van alle kosten, schade, uitgaven, boetes, verliezen en andere aansprakelijkheden, met inbegrip van, maar zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en overlijden, schade aan eigendoms- en gevolgschade, geleden als gevolg van of voortvloeiend uit:

(a) het gebruik van de goederen door jou of iemand die de aan jou geleverde goederen gebruikt of

(b) de productie, distributie, verkoop, levering van producten of diensten waarin door ons geleverde goederen zijn verwerkt.

Behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, zal onze aansprakelijkheid onder of in verband met deze overeenkomst, ongeacht of deze voortkomt uit contact, onrechtmatige daad, nalatigheid, schending van een wettelijke plicht of anderszins, de waarde van de goederen (exclusief btw) geleverd onder deze overeenkomst.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens onrechtmatige daad, nalatigheid, schending van wettelijke plicht of anderszins voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook die door jou zijn opgelopen of geleden van indirecte of gevolg aard, inclusief maar niet beperkt tot economisch verlies of ander verlies van omzet, winst, zaken of goodwill.

Volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) aanvaard je de verantwoordelijkheid voor de terugwinning en milieuvriendelijke behandeling en verwijdering van alle elektronische goederen die bij ons zijn gekocht.

Deze website

Wij, onze bedrijvengroep en onze leveranciers zijn eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal en de inhoud op deze website, die je alleen op enige andere manier mag gebruiken, downloaden, kopiëren, publiceren, verzenden of anderszins beschikbaar stellen voor jouw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Elk ander gebruik of elke andere reproductie van het materiaal of de inhoud is strikt verboden.

Je mag geen enkele link naar deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, noch mag je het gebruik of genot ervan door iemand anders beperken of verbieden.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden en alle transacties met betrekking tot deze website en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit transacties die op deze website worden uitgevoerd, worden beheerst door het europese recht en zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de europese rechtbanken. Wij accepteren geen wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

Jouw gegevensbeschermingsrechten zijn uiteengezet in ons Privébeleid.

Voor prijswedstrijden en onze diensten en aanbiedingen met toegevoegde waarde kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Dan word je op het betreffende moment op de hoogte gesteld.

Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op deze website. Alle andere websites waarnaar je vanaf deze site linkt, zijn onderworpen aan hun eigen algemene voorwaarden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of werking van websites die niet onder onze controle staan. We zijn wettelijk verplicht om je te vertellen dat verkopen alleen in het Engels kunnen worden gesloten en dat er geen openbare indieningsvereisten van toepassing zijn. We erkennen dat we een wettelijke plicht hebben om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met een contract.

DustArrest is een handelsdivisie van Beacon Group International BV, Transportbaan 25, 9672 BJ Winschoten, Nederland. Geregistreerd in Nederland KVK Nr. 76141063

Vertrouwd door veel van 's werelds grootste bedrijven