Er is zoveel geschreven over het feit dat stof slecht voor ons is, dat we dachten een poging te wagen het samen te vatten en probleem te schetsen.

De realiteit.

Stof kan een ernstige invloed op onze gezondheid hebben. Het bewijs is onweerlegbaar en beweren dat iedereen er last van heeft maa ik niet, is gewoon onzin. In de loop der jaren hebben we veel gevallen gezien waarin het inademen van stof levens heeft verwoest. Het is een feit. Stof heeft effect op iedereen en helaas niemand heeft speciale krachten om het op afstand te houden.

Het goede nieuws is dat als je in een stoffige omgeving werkt, er nu veel kan worden gedaan en dat het de aarde niet hoeft te kosten.

De Health and Safety Executive (HSE) heeft op nuttige wijze stof dat door bouwactiviteiten wordt gegenereerd, ingedeeld in de volgende categorieën:

• Silicastof (van producten zoals beton, mortel of zandsteen)

• Houtstof (van hardhout, zachthout en op hout gebaseerde materialen zoals MDF)

• Algemeen stof (van materialen zoals marmer of gips)

Als je op een bouwplaats werkt en stof aantreft maar er niets aan doet, kan je het slachtoffer worden van:

• Longkanker

• Silicose

• Astma

• COPD (chronische obstructieve longziekte)

• En nog vele andere aandoeningen

En als je denkt dat het risico om een van deze ernstige ziekten te krijgen klein is, denk dan nog eens goed na. Uit HSE-cijfers blijkt dat jaarlijks zo'n 8000 mensen door kanker om het leven komen doordat ze gevaarlijke stofdeeltjes inademen. En nog eens 39.000 lijden aan luchtwegaandoeningen veroorzaakt door dezelfde deeltjes. Het zijn de kleine stofdeeltjes die de schade aanrichten, niet de grotere deeltjes - het gaat om het stof dat je niet kan zien.

Dus als je het risico op letsel voor jezelf en je collega's wilt beheersen, moet je het stofniveau in je bouwplaats op een zo veilig mogelijk niveau houden.

De HSE geeft richtlijnen voor acceptabele niveaus van schadelijk stof op de werkplek. Deze richtlijnen omvatten geschikte gezichtsmaskers, goede praktijken (zoals het beperken van het aantal mensen in de buurt van de baan en het rouleren van het personeelsbestand) en verschillende methoden voor stofopvang.

Wat zijn de drie belangrijkste klassen van stofzuigers die tegenwoordig worden gekocht?

  • L-klasse (weinig gevaarlijke) extractors
  • M-klasse (gemiddeld gevaarlijke) extractors
  • H-klasse (zeer gevaarlijke) extractors

Laag gevaarlijk stof van klasse L Gemiddeld gevaarlijk stof van klasse L Zeer gevaarlijk stof van klasse L

Extractie van de klasse L (laag gevaarlijk)

L-klasse afzuigkappen vindt je op een typische huishoudelijke stofzuiger zoals een Hoover of in een meer commerciële omgeving; een Henry. Ze verzamelen stof wel, maar in het algemeen verzamelen ze de grotere stofdeeltjes en niet de kleine schadelijke.

Extractie van de klasse M (gemiddeld gevaarlijk)

In de afgelopen jaren hebben L-klasse stofzuigers bewezen ontoereikend te zijn op bouwplaatsen, vandaar de introductie en nu wijdverbreide gebruik van M-klasse stofextractors. De HSE dringt erop aan. Een M-klasse stofzuiger heeft misschien niet per se meer zuigkracht dan een L-klasse stofzuiger, maar ze hebben geavanceerdere filters. Dit is een cruciaal verschil en zorgt ervoor dat je minder snel gezondheidsproblemen krijgt.

De HEPA-filters (High-Efficiency Particulate Air) die je op de meeste M-klasse extractors aantreft, zijn aanzienlijk effectiever dan de filters op L-klasse-extractors en vangen 99,9% van het stof op dat er doorheen gaat.

De meeste L-klasse afzuigkappen vangen 90% van het stof op en hoewel deze extra 0,9% misschien niet veel klinkt, maakt het een enorm verschil. Hier is de wetenschap: een L-klasse extractor laat 1 op de 100 deeltjes door, terwijl een M-klasse extractor slechts 1 op 1000 doorlaat. Dit betekent dat er tien keer minder deeltjes zijn in elke kubieke meter lucht die de M-klasse extractor verlaat.

Bovendien is de bovengrens van deeltjes per kubieke meter lucht veel lager voor een M-klasse dan voor een L-klasse: 0,1 mg/m3 voor de M-klasse, vergeleken met 1 mg/m3 voor de L-klasse.

Wat levert dit allemaal op als het gaat om doorgaan met je werk? Simpel gezegd, wanneer je een M-klasse stofzuiger gebruikt, is de lucht die jij en alle anderen inademen aanzienlijk schoner.

Voor welke soorten stof en werk is een M-klasse stofextractor geschikt?

Het eenvoudige antwoord is precies hetzelfde als een L-klasse stofzuiger (d.w.z. baksteen, beton, hout, gips, enz.), maar het zal je niet verbazen dat het hogere filtratieniveau dat je krijgt met M-klasse stofafzuiging het minimumniveau is dat door de HSE is toegestaan op bouwterreinen.

Dankzij de technologische vooruitgang van sommige stofzuigers uit de M-klasse kan je ze nu rechtstreeks op je elektrisch gereedschap monteren en stof bij de bron verwijderen. Dergelijke technologieën zijn ontwikkeld door merken die gespecialiseerd zijn in de bouw, zoals Starmix en MAXVAC.

Voor meer informatie over richtlijnen voor stofafzuiging (en andere veiligheidseisen) kan je terecht op: https://www.hse.gov.uk/pubns/cis36.pdf

En vergeet niet dat als je werk een van deze taken omvat, je wettelijk verplicht bent om een M-klasse extractor te gebruiken - anders kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Dus wat zijn de boetes, kosten en andere problemen waarmee je te maken krijgt als je geen M-klasse stofzuiger gebruikt?

We hebben het al gehad over de schade die bouwstof aan je gezondheid kan toebrengen, maar het kan ook ernstige financiële gevolgen hebben. HSE kan en zal sancties opleggen om de ernst van het niet voorzien in de juiste stofafzuiging ter plaatse weer te geven.

Er zijn boetes tot £ 20.000 uitgedeeld aan aannemers die hun collega's hebben blootgesteld aan onveilige hoeveelheden silicastof. Andere locaties zijn gesloten en niet-conforme aannemers zijn van de locaties verwijderd.

Gelukkig is de oplossing voor het probleem lang niet zo duur. Stofzuigers uit de M-klasse beginnen bij een paar honderd pond en zijn verkrijgbaar in verschillende maten met een uitgebreide verscheidenheid aan hulpstukken en accessoires. Bovendien kunnen sommige modellen zowel nat gemorst materiaal als droog, stoffig vuil aan.

U kunt de volledige reeks M Class stofzuigers die wij in voorraad hebben hier bekijken.

Of als je je een beetje overweldigd voelt en gewoon op zoek bent naar kwaliteitsadvies, bel ons op 0800 980 0105, we kunnen niet wachten om van je te horen.

Het is een kleine prijs voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van iedereen die op bouwplaatsen werkt.

Vertrouwd door veel van 's werelds grootste bedrijven